กิจกรรม : กำจัดวัชพืชคลองยวน หมู่ที่4 บ้านชายคลอง

รายละเอียด :
    

วันที่ 20 เมษายน 2565 นายพิชิต ขันติพันธุ์ นายกเทศมนตรีตำบลพนางตุง สมาชิกสภาเทศบาล และพนักงานเทศบาล ร่วมกับผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 4 ชมรมเรือบริการนำเที่ยวบ้านชายคลอง และจิตอาสา ร่วมกันกำจัดวัชพืชน้ำคลองยวน แก้ไขปัญหาอุทกภัย ตามพระปณิธานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในการฟื้นฟูแหล่งน้ำตามธรรมชาติ แม่น้ำ คู คลอง หนอง บึง ให้สะอาดสวยงาม

 
ประกาศเมื่อวันที่ 20 เมษายน 2565    อ่าน 15 คน   
 
กำลังแสดงหน้า :
 
ร่วมแสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น :
**
โดย :
**
E-mail :
รหัสส่งข้อมูล :
CAPTCHA  
**