การบริหารและพัฒนาบุคคล
     
การบริหารและพัฒนาบุคคล ประกาศเทศบาลตำบลพนางตุง เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการลาของพนักงานเทศบาล พนักงานครู ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้างตามภารกิจ และพนักงานจ้างทั่วไป
   
 
   
 
 
     
  ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่นี่
 
     
 
ประกาศเมื่อ 17 มิถุนายน 2563