การบริหารและพัฒนาบุคคล
     
การบริหารและพัฒนาบุคคล ประกาศเทศบาลตำบลพนางตุง เรี่อง นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
   
 
   
 
 
     
  ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่นี่
 
     
 
ประกาศเมื่อ 17 มิถุนายน 2563