ข่าวประชาสัมพันธ์
     
ข่าวประชาสัมพันธ์ การประชาสัมพันธ์แนวทางการลงทะเบียนเพื่อนัดหมายการฉีดวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
   
 
   
 
 
     
  ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่นี่
 
     
 
ประกาศเมื่อ 21 พฤษภาคม 2564