ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
     
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง เปิดเผยราคากลางขุดลอกเหมืองส่งน้ำสายศาลาทองจันทร์-ทุ่งใน (ด้านตะวันตก) หมู่ที่ 8 ตำบลพนางตุง
   
 
   
 
 
     
     
 
ประกาศเมื่อ 04 มิถุนายน 2564