ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
     
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศเทศบาลตำบลพนางตุง เรื่อง เปิดเผยราคากลางโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยางด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต โดยวิธี Pavement In Recycling ถนนสายบ้านศาลาหัวใส-บ้านโคกศักดิ์์์์์์์
   
 
   
 
 
     
  ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่นี่
 
     
 
ประกาศเมื่อ 16 กันยายน 2564