ข่าวประชาสัมพันธ์
     
ข่าวประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์แผนปฏิบัติงานการให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID 19)
   
 
   

 แผนปฏิบัติงานการให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID 19) เชิงรุก เข็มที่ 2 อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง ระหว่างวันที่ 2-24 ธันวาคม 2564

 
 
     
     
 
ประกาศเมื่อ 01 ธันวาคม 2564