ข่าวประชาสัมพันธ์
     
ข่าวประชาสัมพันธ์ ประกาศเทศบาลตำบลพนางตุง เรื่องปิดสำนักงานเป็นการชั่วคราว
   
 
   

 ประกาศเทศบาลตำบลพนางตุง เรื่องปิดสำนักงานเป็นการชั่วคราว ระหว่างวันที่ 13 - 15  ธันวาคม 2564

 
 
     
     
 
ประกาศเมื่อ 13 ธันวาคม 2564