ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
     
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศเทศบาลตำบลพนางตุง เรื่อง เปิดเผยราคากลางโครงการกำจัดวัชพืชและขุดลอกตะกอนโคลนในแหล่
   
 
   
 
 
     
     
 
ประกาศเมื่อ 16 ธันวาคม 2564