ข่าวประชาสัมพันธ์
     
ข่าวประชาสัมพันธ์ นัดประชุมสภาเทศบาลตำบลพนางตุง สมัยสามัญ สมัยท่ี 1 ครั้งท่ี 1 ประจำปี พ.ศ. 2565
   
 
   
 
 
     
  ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่นี่
 
     
 
ประกาศเมื่อ 23 กุมภาพันธ์ 2565