ข่าวประชาสัมพันธ์
     
ข่าวประชาสัมพันธ์ ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์การชำระภาษีป้าย ภาษีท่ีดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปึ 2565
   
 
   
 
 
     
  ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่นี่
 
     
 
ประกาศเมื่อ 28 กุมภาพันธ์ 2565