ข่าวประชาสัมพันธ์
     
ข่าวประชาสัมพันธ์ รายงานแสดงผลการปฏิบัติงานของนายกเทศมนตรีตำบลพนางตุง เสนอต่อสภาเทศบาลตำบลพนางตุง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
   
 
   
 
 
     
  ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่นี่
 
     
 
ประกาศเมื่อ 09 มีนาคม 2565