ข่าวประชาสัมพันธ์
     
ข่าวประชาสัมพันธ์ ระเบียบสภาเทศบาลตำบลพนางตุง ว่าด้วยการให้ประชาชนเข้าฟังการประชุมและการปรึกษาของสภาเทศบาลตำบลพนางตุง
   
 
   
 
 
     
  ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่นี่
 
     
 
ประกาศเมื่อ 25 มีนาคม 2565