ข่าวประชาสัมพันธ์
     
ข่าวประชาสัมพันธ์ ประกาศ เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลพนางตุง สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2565
   
 
   
 
 
     
  ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่นี่
 
     
 
ประกาศเมื่อ 27 เมษายน 2565