ผลการจัดซื้อ - จัดจ้าง
     
ผลการจัดซื้อ - จัดจ้าง ประกาศรายชื่อผู้เสนอราคาที่มีสิทธิ์ได้รับการคัดเลือก โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนายอวบ - บ้านนายวิเชียร
   
 
   
 
 
     
     
 
ประกาศเมื่อ 04 กันยายน 2560