ผลการจัดซื้อ - จัดจ้าง
     
ผลการจัดซื้อ - จัดจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคาที่มีสิทธิ์ได้รับการคัดเลือกโครงการจ้างเหมาขยายไหล่ทางถนนสายท่าประดู่ -อดีตผู้ใหญ่ลอย หมู่ที่ 5
   
 
   
 
 
     
     
 
ประกาศเมื่อ 16 พฤษภาคม 2560