ผลการจัดซื้อ - จัดจ้าง
     
ผลการจัดซื้อ - จัดจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคาที่มีสิทธิ์ได้รับการคัดเลือกโครงการก่อสร้างคอนกรีตเสริมเหล็กสายศาลาหมู่บ้าน - ท่อเหลี่ยม อบจ.
   
 
   
 
 
     
     
 
ประกาศเมื่อ 25 มกราคม. 2560