ผลการจัดซื้อ - จัดจ้าง
     
ผลการจัดซื้อ - จัดจ้าง ประกาศผู้ชนะการประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โครงการปรับปรุงผิวจราจร Asphaltic Concrete ถนนสายบ้านศาลาหัวใส - โคกสัก หมู่ที่ 7
   
 
   
 
 
     
     
 
ประกาศเมื่อ 11 พฤศจิกายน 2559