ผลการจัดซื้อ - จัดจ้าง
     
ผลการจัดซื้อ - จัดจ้าง ประกาศรายชื่อผู้เสนอราคาที่มีสิทธิ์ได้รับการคัดเลือกโครงการก่อสร้างสะพานคนเดินสายศาลาอิ้ง-บ้านนายดิ้ม หมู่ที่ 1
   
 
   
 
 
     
     
 
ประกาศเมื่อ 04 พฤษภาคม 2560